בעולם החשבונאות, דוחות כספיים הם דוחות המתארים את מצבה הפיננסי של החברה והם מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית – לרוב בסוף שנת הכספים אך לעתים גם באמצע השנה או בסוף רבעון.


הדוחות הכספיים כוללים שני דוחות כספיים בסיסיים:

  1. מאזן – דו"ח על מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה לסוף התקופה החשבונאית.
  2. דו"ח רווח והפסד או דו"ח על הרווח הכולל – התוצאות הכספיות של החברה (הרווח או ההפסד( עבור מהלך התקופה החשבונאית.


בנוסף להן, עשויה החברה להפיק שני דוחות משלימים נוספים:

  1. דו"ח על השינויים בהון העצמי – דו"ח על השינויים בהון העצמי במהלך התקופה החשבונאית, בדגש על פעילות שוטפת, השקעה ומימון.
  2. דו"ח על תזרימי המזומנים – דו"ח על תנועת המזומנים במהלך התקופה החשבונאית.


בנוסף לדוחות אלה, כוללים הדוחות הכספיים גם ביאורים לדוחות הכספיים המהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות. הביאורים לרוב כוללים ביאור כללי המפרט את הישות ופעילותה, ביאור המפרט את עיקרי המדיניות החשבונאית, וביאורים נוספים המפרטים את סעיפי המאזן, רווח והפסד וכדומה.

במרוצת השנים חברת בר תרגומים תרגמה מאות דוחות כספיים מסוגים שונים ולעתים בלוחות זמנים מאוד צפופים. המתרגמים שלנו הם מעולם החשבונאות/ראיית חשבון כך שהמינוחים המתורגמים הם מדוייקים ומתאימים לאופי הדו"ח ולמינוחים המקובלים (לעתים המיוחדים) בשפת התרגום.

 

פנה עכשיו וקבל הצעת מחיר מיידית
אנא הזן שם
אנא הזן כתובת דוא"ל חוקית
אנא הזן מספר טלפון כולל קידמת
Invalid Input
צרף קובץ להצעת מחיר מהירה
פנה עכשיו וקבל הצעת מחיר מיידית
אנא הזן שם
אנא הזן כתובת דוא"ל חוקית
אנא הזן מספר טלפון כולל קידמת
Invalid Input
צרף קובץ להצעת מחיר מהירה

בין לקוחותינו

030201

לקוחות מספרים

10%
הנחה
על כל סוגי התרגומים
לפונים דרך האתר
1-800-10-1948

צרו איתנו קשר

בר תרגומים - תרגום מקצועי

mail icncontact@BRtranslations.com

          ת"ד 25125 תל אביב 6125002

phone icn077-3350322 / 0545389780

fax icn03-5426737

פנה עכשיו וקבל הצעת מחיר מיידית
אנא הזן שם
אנא הזן כתובת דוא"ל חוקית
אנא הזן מספר טלפון כולל קידמת
Invalid Input
צרף קובץ להצעת מחיר מהירה